Läroplanen

Enligt läroplanen är skapande arbetet och lek viktiga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper.

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och viljan att pröva egna ideér och lösa problem. eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling.

Skolan ska sträva efter att ge alla elever trygghet och vilja och lust att lära. Varje elev har rätt att få utvecklas och känna glädje och erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Skolans mål är att varje elev ska respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för kränkande behandling. Eleverna ska medverka till att hjälpa andra människor.

Skolans mål är att varje elev ska kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla med deras bästa för ögonen.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *